Share
Explore

Cà Phê 68

Cà Phê 68 – Nơi cung cấp đầy đủ thông tin về thế giới diệu kỳ của cà phê, từ kiến thức liên quan đến các loại cà phê, công thức pha chế, máy móc đến những chia sẻ về kinh nghiệm và mẹo kinh doanh cà phê hiệu quả.
Địa Chỉ: 21 Khe Sanh, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 66117, Việt Nam
Email: admin@caphe68.com
Điện Thoại: 0825 944 223
Website:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.