Share
Explore

Rủi ro trong bảo hiểm là gì?

là những sự kiện không mong muốn xảy ra cho người tham gia bảo hiểm, chủ yếu thiên về thiên tai, tai nạn hoặc sự cố bất ngờ cũng như được công ty bảo hiểm nhân thọ chấp nhận bồi thường. Tuy nhiên không phải loại rủi ro nào cũng được chi trả bảo hiểm. Chính vì thế việc nắm rõ được đặc trưng của từng loại rủi ro là rất quan trọng. Cùng tìm hiểu trong bài viết sau để có cái nhìn toàn diện hơn về rủi ro trong bảo hiểm nhé.

1. Rủi ro tài chính

Rủi ro tài chính là rủi ro mà hậu quả có khả năng được đo lường thông qua các điều kiện tài chính cũng như tiền tệ. Ví dụ như mất tiền hoặc hư hỏng tài sản cá nhân và cần phải bỏ ra một khoản chi phí để khôi phục, sửa chữa hay thay thế bộ phận bị hư hại. Thiệt hại liên quan đến thể chất con người cũng có khả năng được định lượng trên cơ sở các hợp đồng đã ký kết trước đó. Thí dụ, chi phí điều trị, giảm thu nhập do mất khả năng lao động, v.v.
rui-ro-tai-chinh-la-gi.jpg

2. Rủi ro phi tài chính

Rủi ro phi tài chính là rủi ro ảnh hưởng đến trạng thái cảm xúc của con người. Điều này có thể làm cho họ không bằng lòng và khó chịu. Đồng thời, mức độ rủi ro này không thể đo lường được về mặt tài chính.

3. Rủi ro thuần túy

Rủi ro thuần túy là rủi ro không có mục đích hay yếu tố lợi nhuận dựa theo quan điểm của người bị tổn thất. Chúng có khả năng gây ra thiệt hại, mất mát ít nhiều. Và trong trường hợp may mắn nhất, thiệt hại đó có thể được sửa chữa trước khi tai nạn xảy đến hoặc sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Thí dụ như cháy nhà, trộm cắp tài sản, tai nạn xe máy, tai nạn lao động, v.v.

4. Rủi ro đầu cơ

Rủi ro đầu cơ là rủi ro mang mục đích hoặc có yếu tố lợi nhuận nội tại. Một ví dụ thường thấy là đầu tư vào cổ phiếu. Khoản đầu tư này có thể thua lỗ hoặc hòa vốn, nhưng mục tiêu của nó là tạo ra lợi nhuận.

5. Rủi ro riêng (cá nhân)

Rủi ro cá nhân là các rủi ro gây thiệt hại cho một hoặc một số người. Các rủi ro này thường mang tính cá nhân, cả nguyên nhân lẫn kết quả, ví như hỏa hoạn, trộm cắp, thương tích, tai nạn, chết chóc, v.v.

6. Rủi ro chung

Rủi ro chung là các rủi ro nằm bên ngoài khả năng kiểm soát cũng như phạm vi ảnh hưởng của chúng không phải là một người mà là một phạm vi rộng lớn bao gồm các thảm họa thiên nhiên như động đất, sóng thần, lũ lụt và núi lửa phun trào. Loại nguy hiểm này thường xảy ra trên diện rộng và gây thiệt hại về tính mạng và tài sản cho nhiều người.

7. Rủi ro có thể được bảo hiểm

Rủi ro có thể được bảo hiểm cần phải hội tụ đầy đủ các đặc điểm sau:
Tổn thất phải ngẫu nhiên, khách quan và không cố ý
Các tổn thất có khả năng định lượng được về tài chính hay có thể lượng hóa được.
Tần suất tổn thất phải đủ lớn và mức độ tổn thất phải dự đoán được.
Rủi ro không vi phạm những quy tắc và chuẩn mực đạo đức của xã hội.

8. Rủi ro được bảo hiểm

Là các rủi ro về thiên tai, tai nạn, sự cố bất ngờ được doanh nghiệp bảo hiểm đồng ý khắc phục hậu quả cho người tham gia bảo hiểm.
Rủi ro này có thể bao gồm: Rủi ro tài chính, rủi ro thuần tuý, rủi ro riêng. Và các loại rủi ro bị loại trừ gồm: Rủi ro phi tài chính, rủi ro đầu cơ và rủi ro chung.
Trong những điều khoản của hợp đồng bảo hiểm thường sẽ đề cập cụ thể đến các rủi ro được bảo hiểm này. Hoặc doanh nghiệp bảo hiểm sẽ thiết lập các quy tắc mà theo đó họ không chịu trách nhiệm về các hậu quả. Nếu rủi ro của người tham gia không nằm trong các hướng dẫn này, chúng sẽ được hiểu ngầm là rủi ro được bảo hiểm.
2793969-15663601228841980646761.jpg

9. Rủi ro bị loại trừ

Đây là những rủi ro bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm không chấp thuận bảo hiểm. Cụ thể, họ sẽ không chấp nhận bồi thường hay trả tiền bảo hiểm nếu xảy ra sự cố. Các rủi ro bị loại trừ được nhắc đến trong hợp đồng bảo hiểm.
Đặc biệt, vì rủi ro càng lớn, phí bảo hiểm càng cao. Do đó, doanh nghiệp bảo hiểm có thể bổ sung những rủi ro bị loại trừ để giảm phạm vi bảo hiểm. Do đó giúp giảm phí bảo hiểm cho chủ hợp đồng. Hay để đáp ứng tốt hơn những điều kiện về mặt tài chính của họ.
Ngược lại, nếu bạn muốn các rủi ro bị loại trừ trở thành rủi ro được bảo hiểm, bên tham gia bảo hiểm cần phải thảo luận và ký kết với doanh nghiệp bảo hiểm và cũng phải trả thêm phí bảo hiểm.
Hy vọng tất cả thông tin trên đã giúp bạn có thêm thật nhiều kiến thức về các loại rủi ro trong bảo hiểm. Có thể thấy đa phần những loại rủi ro đều có khả năng được khắc phục bởi người tham gia, trừ một số rủi ro nghiêm trọng mới cần đến sự trợ giúp về mặt tài chính. Tuy nhiên, dù là rủi ro nào đi chăng nữa thì việc trang bị cho bản thân một “tấm lá chắn” là điều vô cùng cần thiết để giúp bạn sẵn sàng đối mặt với mọi rủi ro ở tương lai. Chúc các bạn thành công.
>>> Tham khảo thêm:
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.