Share
Explore

Vì Sao Phật Giáo Nam Tông Ăn Mặn? Phật Giáo Tiểu Thừa

Trong thực hành Phật giáo Nam tông, việc ăn mặn hay không đã trở thành một đặc điểm độc đáo của giáo phái này. Thay vì theo đúng quy định chung của Phật giáo về việc ăn chay, Phật giáo Nam tông duy trì một lối sống ẩm thực khác biệt. và điều này mang lại những ý nghĩa gì?
Hãy cùng tìm hiểu về vấn đề này qua các khía cạnh tâm linh, văn hóa và lịch sử của giáo phái này.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.