Skip to content
ADALANCES YETKİLİ KİTAPÇIĞI !
Share
Explore
Bilgilendirme

icon picker
Yetkili Şikayet

Yetkili, kendisinin şikayet edildiği biletle kesinlikle ilgilenemez, üzerine alamaz, oyuncuyu vazgeçirmeye çalışamaz. Yetkili şikayetleri reddedilemez. Eğer destek esnasında şikayet açılırsa derhal belirtilenler uygulanır:


Şikayetinizi üstüme iletmeden önce, şikayetinizin asılsızlığı, haksızlığı ortaya çıkarsa cezalandırılacağınızı kabul ediyor musunuz? (Bu prosedürü yetkili arkadaşlarımızın ayağını kaydırmak isteyen bazı kötü niyetli oyuncular amacıyla uyguluyoruz.)
Bu metni attıktan sonra eğer oyuncu onaylarsa destek talebi ekip sorumlusuna devredilir.

DİSCORD CEZASI: Kısıtlama
kanalında d!kisitla "kişinin idsi" yazarak kısıtlama atılır

OYUN İÇİ CEZASI: 2 gün mute

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.