Skip to content
ADALANCES YETKİLİ KİTAPÇIĞI !
Share
Explore
Bilgilendirme

icon picker
Ulus Komutları

/n add [ Kasaba İsmi ] - Bir kasabayı ulusunuza davet edersiniz.
/n ally add [ Ulus İsmi ] - Bir ulusa ittifaklık daveti gönderirsiniz.
/n ally add -[ Ulus İsmi ] - Bir ulusa gönderdiğiniz ittifaklık davetini geri çekersiniz.
/n ally remove [ Ulus İsmi ] - İttifak olduğunuz bir ulusla olan ittifaklığınızı bozarsınız.
/n ally sent - Gönderdiğiniz bütün ittifaklık davetlerini görüntülersiniz.
/n ally received - Sizin ulusunuza gönderilen bütün ittifaklık davetlerini görüntülersiniz.
/n ally accept [ Ulus İsmi ] - Size ittifaklık gönderen ulusun, ittifaklık davetini kabul edersiniz.
/n ally deny [ Ulus İsmi ] - Size ittifaklık gönderen ulusun, ittifaklık davetini reddedersiniz.
/n allylist - Ulusunuzun ittifak olduğu diğer ulusları listelersiniz.
/n baltop - Ulus üyeleriniz arasındaki en zengin kişileri görüntülersiniz.
/n bankhistory - Ulusunuzun bankasıyla ilgili yapılan işlemleri görüntülersiniz.
/n delete - Ulusunuzu silmek için onay mesajı alırsınız. ( /confirm ile devam ettirirseniz ulus silinir. )
/n deposit [ Miktar ] - Ulus bankanıza para aktarırsınız.
/n deposit [ Miktar ] [ Kasaba İsmi ] - Ulusunuzdaki bir kasabanın bankasına para aktarırsınız.
/n enemy add [ Ulus İsmi ] - Başka bir ulusu kendi ulusunuzun düşmanı ilan edersiniz.
/n enemy remove [ Ulus İsmi ] - Ulusunuzun düşmanı olan bir ulusu düşmanlıktan çıkarırsınız.
/n enemylist - Ulusunuz ile düşman olan bütün ulusları listelersiniz.
/n invite [ Kasaba İsmi ] - Bir kasabayı ulusunuza davet edersiniz.
/n join [ Ulus İsmi ] - Eğer ulusunuz yoksa, katılımı açık olan bir ulusa katılırsınız.
/n kick [ Kasaba İsmi ] - Ulusunuzdaki bir kasabayı ulusunuzdan atarsınız.
/n king - Ulus yönetimi yaparken işinize yarayabilecek komutları görüntülersiniz.
/n leader - Ulus yönetimi yaparken işinize yarayabilecek komutları görüntülersiniz.
/n leave - Kasabanızı üyesi olduğunuz ulustan çıkartırsınız.
/n list - Bulunduğunuz sunucudaki bütün ulusları görüntülersiniz.
/n list by balance - En zengin ulusları listelersiniz.
/n list by founded - Kuruluş tarihlerine göre ulusları listelersiniz.
/n list by name - İsimlerine göre ulusları listelersiniz.
/n list by online - Aktif üye sayısına göre ulusları listelersiniz.
/n list by open - Katılımı açık ulusları listelersiniz.
/n list by public - Spawn noktası açık olan ulusları listelersiniz.
/n list by residents - Üye sayısına göre ulusları listelersiniz.
/n list by townblocks - En fazla town chunkuna sahip ulusları listelersiniz.
/n list by towns - Barındırdığı town sayısına göre ulusları listelersiniz.
/n list by upkeep - Ödediği ulus kirasına göre ulusları listelersiniz.
/n merge [ Ulus İsmi ] - Başka bir ulusa birleşme isteği gönderirsiniz. ( Daveti atan taraf ana ulus olur. )
/n new [ Ulus İsmi ] - Kasaba bankanıza yatırdığınız ücretle belirttiğiniz isime sahip bir ulus kurarsınız.
/n online [ Ulus İsmi ] - Belirttiğiniz ulusun aktif oyuncularını görürsünüz.
/n rank add [ Oyuncu İsmi ] [ Rütbe ] - Belirttiğiniz oyuncuya belirttiğiniz rütbeyi verirsiniz.
/n rank remove [ Oyuncu İsmi ] [ Rütbe ] - Belirttiğiniz oyuncudan belirttiğiniz rütbeyi alırsınız.
/n ranklist [ Ulus İsmi ] - Belirttiğiniz ulusun yetki listesini görüntülersiniz.
/n say [ Mesaj ] - Belirttiğiniz mesajı tüm ulusun görebileceği şekilde gönderirsiniz.
/n set board - Ulus panonuzda yazacak mesajı ayarlarsınız.
/n set capital [ Town İsmi ] - Ulusunuzun başkentini belirlersiniz. Başkent belirlediğiniz kasabanın sahibi ulusun kralı olur.
/n set king [ Oyuncu İsmi ] - Ulusunuzda bulunan kasabalardan birinin sahibini ulusun kralı olarak belirlersiniz, ulusun yeni kralının kasabası ulus başkenti olur.
/n set leader [ Oyuncu İsmi ] - Ulusunuzda bulunan kasabalardan birinin sahibini ulusun kralı olarak belirlersiniz, ulusun yeni kralının kasabası ulus başkenti olur.
/n set mapcolor [ Renk ] - Ulusunuzun Adalances Map üzerinde hangi renkte görüntüleneceğini belirlersiniz.
/n set name [ Ulus İsmi ] - Ulusunuzun adını değiştirirsiniz.
/n set spawn - Bulunduğunuz araziyi ulusunuzun spawn noktası olarak belirlersiniz.
/n set spawncost [ Miktar ] - Başka oyuncuların ulus spawnınıza gelirken ödeyeceği ücreti belirlersiniz.
/n set surname [ Oyuncu İsmi ] [ Lakap ] - Belirttiğiniz ulus üyenizin adından sonra gelecek bir lakap belirlersiniz.
/n set tag [ Lakap ] - Ulusunuzun tagını belirlersiniz.
/n set taxes [ Miktar ] - Ulusunuzda bulunan kasabaların her gün Türkiye saati ile 12:00'da ödeyeceği vergi ücretini belirlersiniz.
/n set taxpercentcap [ Miktar ] - Yüzdelik vergilendirme sisteminde kasabalardan alacağınız maksimum tekil ücreti belirlersiniz.
/n set title [ Oyuncu İsmi ] [ Lakap ] - Belirttiğiniz ulus üyenizin adından önce gelecek bir lakap belirlersiniz.
/n siegewar occupiedforeigntowns [ Ulus İsmi ] - Belirttiğiniz ulusun işgal ettiği kasabaları görüntülersiniz.
/n siegewar occupiedhometowns [ Ulus İsmi ] - Belirttiğiniz ulusun işgal edilen kasabalarını görüntülersiniz.
/n spawn [ Ulus İsmi ] - Spawnını herkese açık hale getirmiş ulusların spawn arazisine ışınlanırsınız. [ İttifak ulusların spawnlarına gidebilmek için ittifak ulusların spawn noktalarının açık halde olmasına gerek yoktur. ]
/n toggle neutral on/off - Ulusunuzun barışçıl olup olmama durumunu ayarlarsınız.
/n toggle peaceful on/off - Ulusunuzun barışçıl olup olmama durumunu ayarlarsınız.
/n toggle open on/off - Ulusu olmayan kasabaların ulusunuza davet olmadan giriş yapmalarını ayarlarsınız.
/t toggle public on/off - Ulusunuzun spawn arazisine gelinebilme durumunu ayarlarsınız.
/n toggle taxpercent on/off - Ulusunuzun vergi sisteminin yüzdelik olma durumunu ayarlarsınız.
/n townlist [ Ulus Adı ] - Belirttiğiniz ulusun bünyesindeki kasabaları görüntülersiniz.
/n withdraw [ Miktar ] - Ulus bankasından para çekersiniz.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.