Skip to content
ADALANCES YETKİLİ KİTAPÇIĞI !
Share
Explore
Bilgilendirme

icon picker
Su Üstü Base

Eğer bir kasaba dünyada var olan doğal bir adaya kurulacaksa o adada en az 7 chunk uzunlukta boş arazi bırakmak zorundadır. Bu sınırları ihlal edecek kadar küçük adalar kurulmaya uygun değildir ve
Su Üstü Base İhlaline
girer.

Doğal bir adada en az 2 kasaba 7 chunk ihlali olmayacak şekilde kurulabilmelidir.
Doğal karadan en fazla 7 chunk suya doğru yapay temeller atılabilir. Bu yapay temellerin doğal karayla bağlantısı olmak zorundadır.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.