Skip to content
ADALANCES YETKİLİ KİTAPÇIĞI !
Share
Explore
Bilgilendirme

icon picker
Puanlama

Puanlama

Tüm yetki rollerine bir taban puan belirlendi. Genel Sorumlu ve Senior Moderatör'ler, yetkililere açık bir şekilde puanlandırma yaparak yetkililerin puanlarını belirlerler. Taban puanlar, yetkililerle paylaşılmaz. Yetkililer, yaptıkları hatalar karşısında - (eksi) puan da alabilirler. (Uyarı puanlarından bağımsızlardır.)

Uyarı Puanları

Uyarı puanları, yetkililere yaptıkları hatalar karşısında verilir. Her yetki grubunun farklı uyarı puan sınırı vardır. Bu sınıra ulaşıldığı zaman yetkili, görevine son verilene kadar bir alt yetkiye düşer.
Senior Moderatör: 2 puan uyarı sınırı
Moderatör: 3 puan uyarı sınırı
Rehber: 3 puan uyarı sınırı
Destek Ekibi: 4 puan uyarı sınırı

Puanlar, neleri etkiler?

Bir yetkilinin puanları o yetkilinin alacağı terfiye veya yaşayacağı yetki düşüşüne, hangi yetkide kalacağına ve ekipteki yerine etki eder.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.