Skip to content
ADALANCES YETKİLİ KİTAPÇIĞI !
Share
Explore
Yetkili Kitapçığı

icon picker
Mute (Susturma) Sistemi

Oyun içi mute sistemi 10 Aralık 2022'de yenilenmiştir. Bu yeniliğe göre:
Mute atılacak oyuncunun ismi /mute komutundan sonra girilir. (Örn: /mute EmptyDaDude)
image.png
Açılacak menüde belirtilen sebepler arasından gerekli olanın üzerine tıklanır. Oyuncuya gerekli süre işlem önceki tekrarlar göz önünde bulundurularak otomatik olarak atılır.
İşlem yapıldıktan sonra sohbette mesaj olarak çıkan ceza numarasına /kanıt komutu ile kanıt yollamak zorunludur.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.