Skip to content
ADALANCES YETKİLİ KİTAPÇIĞI !
Share
Explore
Yetkili Kitapçığı

icon picker
Discord Kitapçığı

Pedofili, zoofili, ırkçı, cinsiyetçi, homofobik ve bunlar içerisine dahil olacak şekilde TOS kurallarının ihlali haricinde oyuncular önce uyarılır. Aşağıdaki sebepler, oyuncuların sınırsız olarak yasaklanmalarına sebebiyet verirler.

Yasaklama


Kişisel bilgi yayımı (Telefon numarası, adresi, TC kimlik numarası, fotoğrafı, oyun / Discord içi kullanmıyorsa ismi)
Adal'ın ismini zedeleyecek paylaşımlar / konuşmalar
Cezalıyken sunucudan çıkma
Sunucuda veya özel mesajlaşma yoluyla herhangi bir internet sitesine/sunucuya/indirme sayfasına yönlendirecek link paylaşımı, herhangi bir internet sitesi / sunucu / indirme sayfası linkine yönlendirecek paylaşım, konuşma ve davetler
Sunucuda veya özel mesajlaşma yoluyla herhangi bir ticaret paylaşımı / konuşması / daveti
Sunucuda veya özel mesajlaşma yoluyla virüslü (scam) link paylaşımı
Yan hesap
NSFW (cinsel içerikli, rahatsız edici, vahşet unsuru barındıran, tiksindirici) paylaşım ve konuşmaları
TOS kurallarının ihlali
Pedofili, zoofili, ırkçı, cinsiyetçi, homofobik ve bunlar içerisine dahil olacak şekilde işlenen insanlık suçu

Susturma


Her tekrarda süre 2 katı şeklinde katlanarak işlem uygulanır.

Küfür / Hakaret (Ortaya Söylenmiş): 30 dakika ile 1 saat arası 5 tekrar: 1 gün yasaklama
Küfür / Hakaret (Kişiye Belirtilmiş): 1 saat ile 3 saat arası 3 tekrar: 1 gün yasaklama
Ailevi - Dinî - Milli Hakaret: 6 saat ile 12 saat arası Devamlı tekrarlarda oyuncu süresiz kısıtlanır.
Sunucuya / Markaya Zarar Verebilecek Paylaşım - Konuşma: 5 saat ile 8 saat arası Devamlı tekrarlarda oyuncu süresiz kısıtlanır.
Yetkiliye Küfür / Hakaret: 3 saat ile 6 saat arası 3 tekrar: 1 gün yasaklama
Kasıtlı olarak yanlış / yanıltıcı bilgi yayımı: 2 saat ile 5 saat arası 3 tekrar: 1 gün yasaklama
Kitleye Hakaret: 4 saat ile 8 saat arası Devamlı tekrarlarda oyuncu süresiz kısıtlanır.
Dilencilik: 1 saat ile 4 saat arası Devamlı tekrarlarda oyuncu süresiz kısıtlanır.
Polemiğe Sebep Olabilecek Dinî - Millî - Irkî Konuşmalar: 4 saat ile 8 saat arası Devamlı tekrarlarda oyuncu süresiz kısıtlanır.
Yukarıda verilen ceza yönergeleri aynı zamanda özel sesli odalarda yapılan ihlaller için de uygulanacaktır.
Ses Kanallarında Rahatsız Edici Davranış Sergilenmesi / Troll: 1 saat ile 3 saat arası 3 tekrar: 1 gün yasaklama
Özel Mesaj Yoluyla Yetkiliye Küfür / Hakaret İçeren Paylaşım / Konuşma: 1 saat ile 3 saat arası 3 tekrar: 1 gün yasaklama
Latin Alfabesi Dışı Bir Alfabede Yapılan Paylaşımlar / Konuşmalar: 15 dakika ile 30 dakika arası 5 tekrar: 1 gün yasaklama
Flood - Embed - Spam: 15 dakika ile 30 dakika arası 5 tekrar: 1 gün yasaklama
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.