Share
Explore

VFD9A0ME43ANSAA Delta - (3-pha 460V) - 3.7kW(5hp) - 9A

VFD9A0ME43ANSAA Delta - (3-pha 460V) - 3.7kW(5hp) - 9A Biến tần VFD9A0ME43ANSAA Delta, điện áp cung cấp 3-pha 460V, dòng ra định mức 9A, công suất động cơ 5hp, tần số sóng mang 2-15kHz. Hãy cùng đọc thêm những thông tin chi tiết về sản phẩm dưới bài viết sau đây. #vfd9a0me43ansaadelta #vfd9a0me43ansaa #deltavfd9a0me43ansaa ​
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.