Share
Explore

VFD2800C43A Delta - 3Pha - 323-528VAC - 494A - 280kW/375hp

VFD2800C43A Delta - 3Pha - 323-528VAC - 494A - 280kW/375hp
Biến tần VFD2800C43A Delta thuộc dòng C2000, điện áp hoạt động 3-pha 460V, điện áp định mức 3-pha 380VAC-480VAC (-15%~+10%), 50/60Hz, dải điện áp hoạt động đầu vào 323-528VAC, dòng định mức đầu vào 494A. Cùng tìm hiểu thêm những thông tin chi tiết về sản phẩm dưới bài viết sau đây
#vfd2800c43adelta
#vfd2800c43a
#deltavfd2800c43a

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.