Share
Explore

Gimbal Zhiyun CRANE 2S CR113 - Tay cầm chống rung chính hãng

Gimbal Zhiyun CRANE 2S CR113 là tay cầm chống rung gimbal với 3 trục cùng với hệ thống nâng cấp với những tính năng thích hợp, khả năng chịu trọng tải cao, hỗ trợ quay dọc một cách dễ dàng đồng thời giữ cho thiết bị chắc chắn khi sử dụng và cân chỉnh máy của bạn một cách hoàn hảo.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.