Share
Explore

DS-SH304S Conotec - DS Series - (-20~65℃) - 3m~15m

DS-SH304S Conotec - DS Series - (-20~65℃) - 3m~15m Cảm biến nhiệt độ DS-SH304S CONOTEC thuộc dòng sản phẩm DS, đây là loại thiết bị cảm biến nhiệt độ với kích thước của sản phẩm là 3m~15m, dải nhiệt độ -20~65℃, đặc trưng plastic (40mm), ..... Để tìm hiểu kỹ hơn về sản phầm thì đọc bài viết dưới đây để biết thêm những thông tin chi tiết. #dssh304sconotec #dssh304s #conotecdssh304s ​

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.