Share
Explore

Biến áp GGK-150VA GIGA ELECTRIC - Hàng chính hãng

Biến áp GGK-150VA GIGA ELECTRIC - Hàng chính hãng Biến áp GGK-150VA của GIGA ELECTRIC là một sản phẩm biến áp điện chất lượng cao, được thiết kế để cung cấp sự điều chỉnh và biến đổi điện áp đầu vào theo nhu cầu. Hoạt động ở các mức điện áp đầu vào thông thường, bao gồm 220V, 380V và 415V, tùy thuộc vào cấu hình cụ thể của sản phẩm. #ggk150vagigaelectric #ggk150va ​
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.