Profit Matters 2st week feedback
Share
Explore

8. Need help to deploy

Ураховуючи проблеми в пункті 5, ти б міг помогти створити Save Point в Bubble редакторі, коли ти всі пункти з цього документу виконаєш, після цього видалити весь твій прогрес по Quickbooks, потім задеплоїти це до Live, а потім в Development повернутись до Save Point і продовжити розробку?

Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.