Share
Explore

Nặng Vía Là Như Thế Nào? Phân Biệt Và Cách Hóa Giải


Chúng ta thường nghe về “nặng vía” và “nhẹ vía”, đặc biệt là trong hợp kinh doanh và buôn bán. Tuy vậy việc hiểu rõ về khái niệm nhẹ vía hay thì không phải ai cũng nắm rõ. Hãy cùng khám phá và tìm hiểu cách nhận biết dấu hiệu của những người nặng hay nhẹ vía thông qua nội dung dưới đây.

Nặng vía là sao? Vía nhẹ là gì?

Nặng vía là sao? Vía nhẹ là gì?
Nặng vía là sao? Vía nhẹ là gì?
Nặng vía và nhẹ vía là các khái niệm phổ biến trong tín ngưỡng dân gian, đánh giá sự cân bằng giữa khí âm và khí dương trong cơ thể con người sau khi qua đời. Theo quan điểm dân gian, khi phần âm và dương không cân bằng, người đó sẽ được coi là nặng vía hoặc nhẹ vía.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.