Share
Explore

Nghi thức cúng giỗ theo Phật giáo – Cần chuẩn bị gì khi cúng (Mới 2024)

Cúng giỗ là một của người Việt Nam, nhằm tưởng nhớ đến những người đã khuất. Cúng giỗ thường được tổ chức vào ngày giỗ của người đã khuất, là dịp để con cháu bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với tổ tiên.
Nhưng bạn có biết nghi thức cúng giỗ theo phật giáo như thế nào không? Hãy để hướng dẫn cho bạn cách cúng giỗ theo nghi thức Phật giáo.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.