Share
Explore

Bảng Tra Cung Mệnh 12 Con Giáp Chi Tiết 2024

Bảng Tra Cung Mệnh 12 Con Giáp Chi Tiết
Bảng Tra Cung Mệnh 12 Con Giáp Chi Tiết
Trong ngũ hành, có tổng cộng 5 mệnh: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, tương ứng với các mối quan hệ tương sinh và tương khắc, có mối liên quan mật thiết với nhau. Mỗi mệnh lại được chia thành các cung, ví dụ như cung Càn và cung Đoài thuộc hành Kim, cung Cấn và cung Khôn thuộc hành Thổ, cung Chấn và cung Tốn thuộc hành Mộc, cung Khảm thuộc hành Thủy, cung Ly thuộc hành Hỏa.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.