Share
Explore

Lộc Tồn Cung Phu Thê

Trong lá số tử vi, cung giúp dự báo về tính cách, ngoại hình và cuộc sống hôn nhân trong tương lai. Mỗi sao tử vi tại cung này sẽ biểu thị một ý nghĩa riêng trong mối quan hệ hôn nhân và gia đình. Khi cung Phu Thê có sự hiện diện của sao sẽ có những ảnh hưởng và thay đổi nhất định. Hãy cùng khám phá sâu hơn về Lộc Tồn cung Phu Thê trong bài viết sau.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.