Share
Explore

Lộc Tồn Cung Phụ Mẫu

Trong lá số tử vi, cung Phụ Mẫu đề cập đến cha mẹ của người được xem xét. Vậy nếu sao Lộc Tồn ở cung Phụ Mẫu thì sẽ gây ảnh hưởng như thế nào? Hãy cùng khám phá về Lộc Tồn cung Phụ Mẫu trong bài viết dưới đây.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.