Share
Explore

Lộc Tồn Cung Nô Bộc

Trong hành trình cuộc sống, mỗi người đều gặp gỡ và tương tác với nhiều người xung quanh, từ đồng nghiệp đến bạn bè, từ đối tác đến những người quen lạ. Những mối quan hệ này được xem như là “nhân duyên” – những sợi liên kết vô hình kết nối mỗi người với nhau. Điều này thường được thể hiện qua cung Nô Bộc. Tuy nhiên, nhân duyên không phải lúc nào cũng lành mạnh và tích cực.
Trong bài viết này, muốn giới thiệu về những đặc điểm đặc trưng của sao Lộc Tồn cung Nô Bộc, nơi thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa may mắn, tài lộc và những thử thách mà cuộc sống đặt ra.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.