Share
Explore

Đặc Điểm Và Vận Số Của Thân Cư Phúc Đức

Cung Thân đóng vai trò quan trọng trong tử vi, tuy nhiên, nó không tồn tại độc lập mà thường kết hợp với các cung khác như Mệnh, Tài, Quan, Di, Phúc, Thiên. Khi cung Thân kết hợp với cung Phúc Đức, chúng ta thường gọi là Thân cư Phúc Đức. Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn trong bài viết này nhé!
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.