Share
Explore

Luận Giải Quẻ 35 – Hỏa Địa Tấn

Trong hệ thống cổ xưa, hay còn được biết đến là quẻ CÁT đặt ra một loạt các tình huống và triển vọng mà những người tìm kiếm lãnh vực sự nghiệp và thành công có thể đối mặt. Với những đặc trưng và , quẻ này mang đến cơ hội nhưng cũng đòi hỏi sự thông thái và quản lý khéo léo từ người sử dụng.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.