Share
Explore

icon picker
THIÊN THỌ CUNG PHU THÊ – Sức Khỏe và Tuổi Thọ Ảnh Hưởng Như Nào?

Sao Thiên Thọ cung Phu Thê thường được đánh giá dựa trên vị trí của hành Kim trong tử vi. Nó được coi là biểu tượng của sức sống và sức khỏe, đại diện cho khía cạnh về tuổi thọ và sự ấm êm của 2 vợ chồng trong mối quan hệ hôn nhân. Tuy nhiên, sao này vẫn có thể chứa đựng những xung khắc và gian truân
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.