Share
Explore

icon picker
THIÊN PHỦ CUNG PHU THÊ : Luận Giải Lá Số Tử Vi

Sao Thiên Phủ, một trong Ngũ Đại Chính Tinh, đóng vai trò quan trọng trong việc cai trị về chức vị, may mắn và tuổi thọ của con người. Nó được ví như một ngôi sao lớn trên bầu trời, không chỉ chi phối về mặt vật chất mà còn kiểm soát về hướng đi trong sự nghiệp, danh tiếng và quyết định sự thành công. Vậy, nếu người có sao Thiên Phủ cung Phu Thê thì hôn nhân của họ sẽ ra sao?
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.