Share
Explore

icon picker
Luận Giải Ý Nghĩa Thái Âm Cung Tài Bạch

Sao Thái Âm là sao tượng trưng cho tiền tài, là sao gia tài trong cung Tài Bạch. Thái Âm cung Tài Bạch mang lại sự thuận lợi cho chủ mệnh. Chủ mệnh phát triển sớm sẽ sở hữu nhiều bất động sản, nếu hãm địa thì tiền bạc sẽ đến muộn. Thái Âm cung Tài Bạch chủ mệnh có cơ hội trở nên giàu có và tiền tài phát triển ổn định và thịnh vượng.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.