Share
Explore

icon picker
Luận Giải Ý Nghĩa Lộc Tồn Cung Điền Trạch

Trong tử vi, sao Lộc Tồn là sao mang một ý nghĩa về phúc lộc do trời ban tặng mang đến sự may mắn, phúc lộc cho chủ mệnh. Vậy sao Lộc Tồn cung Điền Trạch mang lại ý nghĩa như thế nào cho chủ mệnh? Người mang mệnh Lộc Tồn cung Điền Trạch có thật sự diệt trừ được tai họa khi gặp sao hung?
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.