Share
Explore

icon picker
Khám Phá Ý Nghĩa Sao THIÊN TƯỚNG CUNG PHU THÊ

Tác động của Thiên Tướng cung Phu Thê có ảnh hưởng quan trọng đối với hôn nhân của chủ nhân lá số. Nếu Thiên Tướng đặt ở vị trí thuận lợi, kết hợp với nhiều sao tốt, hôn nhân sẽ tràn đầy hạnh phúc và viên mãn. Ngược lại, nếu Thiên Tướng đặt ở vị trí xấu, xung đột với các sao khác và bị ảnh hưởng bởi các sao xấu, thì hôn nhân sẽ phải gặp nhiều khó khăn.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.