Share
Explore

icon picker
Bí Mật của Sao THÁI DƯƠNG CUNG TÀI BẠCH

Sao Thái Dương, còn được biết đến với tên gọi là Nhật, là một trong những sao may mắn nhất trong hệ thống Cửu Diệu, bao gồm cả La Hầu, Kế Đô, Thái Dương, Thái Âm, Mộc Đức, Vân Hớn, Thổ Tú, Thái Bạch và Thủy Diệu. Thuộc hành Hỏa, Thái Dương là nguồn ánh sáng của Mặt Trời, thường được liên kết với các khía cạnh như: sự thịnh vượng, người cha, người chồng, nam giới nói chung, và có ảnh hưởng đến mắt trái trên trên cơ thể con người.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.