Share
Explore

Luận Giải Ý Nghĩa Sao Thất Sát Cung Điền Trạch

Luận Giải Ý Nghĩa Sao Thất Sát Cung Điền Trạch
Cung Điền Trạch thường liên quan đến vấn đề về nhà cửa và tài sản. Với sự hiện diện của Thất Sát và yếu tố hành Kim, sự kết hợp này mang theo một ý nghĩa không may mắn. Trong bài viết hôm nay, hãy cùng luận giải rõ hơn về từng sao và ý nghĩa cũng như đặc điểm thường thấy khi chúng ta kết hợp nhé!
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.