Share
Explore

Sự Tích Chú Lăng Nghiêm: A-Nan-Đa Và Ma Nữ Ma Đăng Già

không chỉ là một câu chuyện dân gian đơn thuần, mà còn là một nguồn năng lượng tinh thần vô cùng quý báu. Sức mạnh phi thường và ý nghĩa sâu sắc của Chú Lăng Nghiêm đã được chứng minh qua thời gian, khẳng định vai trò quan trọng của nó trong Phật giáo, đặc biệt là truyền thống Thiền tông. Hãy cùng tìm hiểu rõ hơn về sự tích Chú Lăng Nghiêm trong bài viết dưới đây nhé!
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.