Share
Explore

Phật Giáo Bắc Tông Là Gì? Có Gì Khác Với Phật Giáo Nam Tông

Việt Nam là một trong những trung tâm phát triển sớm của Phật giáo trên thế giới, nên được chứng kiến sự phát triển của cả hai trường phái Bắc Tông và Nam Tông Với tư tưởng nhân văn, “từ bi hỉ xả”, và sự nhấn mạnh vào bình đẳng giữa các chúng sinh, Phật giáo đã luôn khuyến khích con người thực hiện các hành động thiện và tránh xa điều ác.
Vậy bạn có thắc mắc là gì và nó có gì khác so với Phật giáo Nam Tông không. Nếu có thì hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.