Share
Explore

Waardering Ervaringsdeskundigen

Wat gaan we doen?
Waardering ervaringsdeskundigen
0
Naam
Wat voor werk doe je als ervaringsdeskundige?
De naam van je functie of het soort (vrijwilligers)werk.
Waar doe je jouw werk of vrijwilligerswerk? *
No options available
Bij welke organisatie doe je dit?
Niet verplicht. We horen graag de naam van je werkgever. Het bedrijf, de instelling, de gemeente ...
Voor welke mensen zet deze organisatie zich in?
No options available
Responses won't be saved because this doc is in play modeSubmit
Voor wie
0
Voor wie
1
Meerdere sectoren
2
(Chronische) ziekte
3
Lichamelijke beperking
4
Sensorische beperking
5
Verstandelijke beperking
6
Psychische beperking / kwetsbaarheid
7
Jeugdzorg
8
Ouders
9
familie en andere naasten
10
Welzijn
11
Armoede
12
Anders:
There are no rows in this table
Waar doe je jouw werk of vrijwilligerswerk? *3
0
Waar doe je jouw werk of vrijwilligerswerk? *3
1
Bij een patiëntenvereniging of cliëntenorganisatie
2
Bij een gemeente
3
Bij een zorginstelling
4
In mijn eigen buurt
5
In het onderwijs
6
Bij een organisatie voor onderzoek of wetenschap
7
Bij een bedrijf
8
Ik ben ZZP'er / werk vanuit mezelf
9
Anders:
There are no rows in this table
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.