Skip to content
Veerkracht Centrale
Share
Explore

Masterplan

Subdoel
Subdoel van
Resultaten
Klaar
Doelgroep
Doel
Details
Column
Beschrijving
Begin
Activiteiten
1
Groei ED netwerk
Netwerkvorming
eind ‘21 25 aangesloten ED
eind ‘22 100 aangesloten ED
12/31/2022
Individuele EDOndernemende EDgeïnteresseerden
Een bloeiend netwerk heeft actieve deelnemers nodig. We moeten groeien
10/18/2021
Publiciteit geven aan het netwerk (zie PR) Maandelijkse voorlichting Blijven evalueren aanbod + inventariseren wat ED willen
2
Abonnement mogelijk maken
Netwerkvorming
vanaf november 2021 kunnen ED een abonnement afsluiten.
Dit jaar sluiten 20 ED een abonnement af
10/17/2021
Individuele ED
Onderweg naar een brede beweging van ervaringsdeskundigen die eigen ervaringen succesvol inzetten in werk en vrijwilligerswerk
ED kunnen zich aansluiten bij ons netwerk door een abonnement af te sluiten. Dit geeft hen gratis toegang tot alle activiteiten en tot het interne netwerk met informatie en contactmogelijkheden. Het zal de betrokkenheid vergroten
9/19/2021
Vaststellen van een aantrekkelijk aanbod zodat ED zich tegen betaling bij ons aan willen sluiten
Het aanbod is beschreven
Vaststellen welk bedrag. Richtlijn nu is 5 euro per maand ‘of wat het je waard is’
De nieuwe werkwijze en het aanbod is bekend gemaakt bij ED. Alle huidige contacten krijgen bericht.
Inschrijvingsformulier maken, administratie inrichten
Deelnemersadministratie automatiseren
3
Indelen deelnemers
Netwerkvorming
Individuele ED
Het doel is dat zij terecht komen op de plek waar zij het beste tot hun recht komen. Als dat bij een andere organisatie is, zorgen we voor die verbinding. De individuele ervaringsdeskundigen kunnen bij aanmelding aangeven waar zij behoefte aan hebben.
4
netwerken met organisaties
Netwerkvorming
organisaties van ED
Wij maken actief verbinding met organisaties van ervaringsdeskundigen, om te laten weten dat we open staan voor samenwerking. Zij kunnen op verzoek gebruik maken van onze PR en ondersteuning. Per vraag wordt gekeken wat daar een reële vergoeding voor is. Dit kan financieel zijn, maar soms is het ook alleen een vermelding op hun website of in hun Nieuwsbrief.
5
aanbod voor iedereen
Netwerkvorming
geïnteresseerden
Patiënten/cliënten en andere geïnteresseerden kunnen tegen betaling deelnemen aan activiteiten.
6
stimuleren arbeidsmarkt

Stimuleren werkgelegenheid voor ervaringsdeskundigen

Individuele EDOndernemende ED
Onderweg naar meer ervaringsdeskundigen die zich betaald inzetten
Als we betaalde vacatures hebben, krijgen de actieve vrijwilligers de eerste kans. Of andersom: vrijwilliger kunnen hun eigen baan binnen of vanuit de Veerkracht Centrale creëren.
7
Delen kennis binnen VKC
Scholen en voorlichten
Ondernemende EDgeïnteresseerdenopdrachtgeversorganisaties van EDIndividuele ED
Onderweg naar een veerkrachtige, inclusieve samenleving, met passende zorg en ondersteuning voor iedereen.
Binnen het netwerk zitten ervaringsdeskundigen die gespecialiseerd zijn in een bepaald onderwerp. De Veerkracht Centrale organiseert lezingen en webinars door deze specialisten. Ze schrijven artikelen voor de website en dragen op allerlei andere manieren hun boodschap uit. Alle deelnemers krijgen deze kennis gratis tot hun beschikking.
9/17/2021
8
Vergroten kennis en bewustzijn in Nederland
Scholen en voorlichten
We dragen bij aan bekendheid en (betaalde) opdrachten buiten ons eigen netwerk. Aanbod buiten VKC uitdragen
9
Stimuleren projecten van ED
Innoveren - projecten
Onderweg naar een veerkrachtige, inclusieve samenleving, met passende zorg en ondersteuning voor iedereen.
Elke professioneel werkende ED en elke organisatie van ervaringsdeskundigen kan de VKC gebruiken om, bijvoorbeeld als adviseur, bij te dragen aan eigen projecten. Wij wijzen hen op subsidiemogelijkheden. Bij het aanvragen van subsidie kunnen wij meelezen, meeschrijven en adviseren. Als het onderwerp aansluit bij onze visie, is het daarbij logisch dat de VKC ook een rol(letje) in dat project krijgt. Er liggen nu bijvoorbeeld vier projectaanvragen bij ZonMW waar we aan meegeschreven hebben, en waar we bij toekenning in het advies- of projectteam opgenomen worden. Vanuit een innerlijke drive en bevlogenheid, werken veel ervaringsdeskundigen aan het verbeteren van zorg en samenleving op het punt van hun persoonlijke expertise. De Veerkracht Centrale helpt hen hierbij. We zorgen voor een platform waar zij hun boodschap kunnen delen, en bemiddelen naar een breder bereik.
10
Aanjagen debat
Belangen behartigen ED
Onderweg naar inzet van ervaringsdeskundigheid in alle beroepsgroepen
Onderweg naar verbinding tussen praktijk en theorie/beleid
Er zijn verschillende definities van ervaringsdeskundigheid en ervaringsdeskundigen. Onze visie is gebaseerd op de historische context en de betekenis zoals opgenomen in woordenboeken, dus die de meeste Nederlanders kennen. Hiermee hebben wij een ander vertrekpunt bij de inzet van ervaringsdeskundigen dan de laatste jaren gangbaar is geworden vanuit de professionalisering van ervaringsdeskundigen. We vertegenwoordigen ervaringsdeskundigen vanuit een andere stroming. Onderdeel hiervan is het stimuleren van het werken met eigen ervaring in elk beroep, en van de inbreng van (cliënt)ervaringen in beleid. Dit zal volgens ons zorgen voor een betere aansluiting tussen beleid en praktijk. Onze eigen visie dragen wij uit om de oorspronkelijke erkenning van eigen ervaringen te bewaken. Het is een reden om ons met belangenbehartiging bezig te houden. Aanjagen informatie-uitwisseling en debat over de ontwikkelingen rond ervaringsdeskundigheid.
11
Exposure voor ED
Faciliteren en organiseren
Ondernemende ED
Onderweg naar een bloeiend platform waar ervaringsdeskundigen bekendheid geven aan hun kennis en diensten.
We faciliteren de activiteiten van deelnemende ervaringsdeskundigen waar die passen binnen onze werkwijze ‘share’ en/of ‘care’. Iedere ervaringsdeskundige heeft een eigen invulling, samen vormt dat een breed palet Schrijvers kunnen hun boek presenteren op de website en een lezing geven, onderzoekers kunnen vragenlijsten uitzetten, specialisten kunnen via artikelen, webinars en lezingen informatie geven over hun onderwerp, coaches en andere ZZP’ers kunnen klanten of opdrachtgevers werven.
12
Kwaliteitsverbetering aanbod
Faciliteren en organiseren
Ondernemende ED
De ervaringsdeskundige specialisten kunnen advies en begeleiding krijgen bij het uitwerken van hun aanbod. We stellen deskundigheid beschikbaar voor het ontwikkelen van trainingen en opzetten van professionele webinars en workshops. Ervaringsdeskundige trainers bieden hun trainingen als pilot aan, ontwikkelen met elkaar nieuw aanbod en gebruiken het netwerk als proeftuin.
13
netwerken met opdrachtgevers
Netwerkvorming
opdrachtgevers
We leggen verbindingen met mogelijke opdrachtgevers. Dit zijn bijvoorbeeld gemeenten die advies willen of een bedrijf dat een lezing wil laten geven.
14
Innovatieve projecten door VKC
Innoveren - projecten
Eigen projecten vanuit perspectief ED aanvragen en bijdragen aan andere ontwikkelingen / projecten De VKC ontwikkelt zelf projecten rond onderwerpen die bij veel deelnemers leven en problemen waar zij tegenaan lopen.
15
Administratie
Professionalisering VKC
Opzetten van de administratieve organisatie
16
Toekomstbestendig aanbod
Professionalisering VKC
Toekomstbestendig maken aanbod voor en door ervaringsdeskundige deelnemers Uitbreiding bestaande aanbod tot een stabiel en aantrekkelijk aanbod waardoor ervaringsdeskundigen willen betalen voor deelname: ruim aanbod, met een brede scope, van goede kwaliteit en op langere termijn betaalbaar vanuit de eigen inkomsten en de eigen bijdragen van ervaringsdeskundigen. In het aanbod onder andere: gezamenlijke acquisitie, bemiddelen vraag & aanbod voor alle functies van ervaringsdeskundigen, kennisnetwerken gericht op ontwikkeling en uitwisseling, vangnetfunctie waarbij deelnemers elkaar kunnen vervangen bij ziekte, betaalbare coaching (intern te regelen), ontmoeting, voorlichting en scholingsaanbod.
17
Naamsbekendheid
Professionalisering VKC
De naamsbekendheid van de Veerkracht Centrale neemt toe door directe communicatie, Social Media, artikelen en advertenties bekendheid geven aan het netwerk
18
Haalbaarheidsonderzoek / businessplan
Professionalisering VKC
Afspraken met stakeholders over bemiddeling naar ervaringsdeskundigen op basis van de tarieven die in een lopend project worden vastgesteld. Ontwikkeling van aanbod waarmee als (innovatieve) re-integratiedienst een Raamovereenkomst kan worden afgesloten met het UWV. Mogelijk een webshop openen met boeken van ervaringsdeskundigen. Onderzoeken of er behoefte is aan (administratief) ondersteuningsbureau waar ZZP’ers en patiëntenorganisaties tegen betaling taken uit kunnen besteden. Projectsubsidie zodra inschrijving als BV rond is, bijvoorbeeld instituut GAK; dialoogbijeenkomsten (VSB fonds)
19
werk +betaling ED
Belangen behartigen ED
Bekendheid ED vergroten door het gratis verstrekken van informatie over ervaringsdeskundigen, en door het promoten van boeken, vlogs, blogs van ED. Bewaken mogelijkheden voor inzet allerlei soorten ED. Verbinden ED uit de verschillende doelgroepen en stromingen. Nu bijvoorbeeld Project Marktconforme vergoeding.
20
Belangen behartigen ED
21
bemiddeling

Stimuleren werkgelegenheid voor ervaringsdeskundigen

Ondernemende EDopdrachtgevers
Via een vraag & aanbod optie op de website matchen we klanten/opdrachtgevers die een ervaringsdeskundige zoeken en de geschikte ervaringsdeskundigen.
22
Advies en Ondersteuning voor ED

Stimuleren werkgelegenheid voor ervaringsdeskundigen

Ondernemende EDorganisaties van ED
ZZP’ers kunnen hulp krijgen bij ondernemen. Denk hierbij aan bouwen van een website, administratie, PR, acquisitie, vormgeven van het eigen aanbod, schrijven van teksten. Ook begeleiding en coaching is mogelijk. Het aanbod is ook beschikbaar voor patiënten/cliëntenorganisaties en voor individuele ervaringsdeskundigen die hun boodschap uit willen dragen zonder dat ze ZZP’er zijn.
23
onderlinge steun

Stimuleren werkgelegenheid voor ervaringsdeskundigen

Deelnemers spelen opdrachten of vragen waar ze zelf niets mee kunnen doen naar elkaar door, al dan niet via het ondersteuningsbureau. Bij al deze activiteiten geldt ons motto share & care. Fouten maken mag, want dat betekent dat je buiten je comfortzone gaat en nieuwe dingen aan het leren bent. Met elkaar zorgen we er voor dat die fouten geen vervelende consequenties hebben richting opdrachtgevers, klanten of collega’s.
24

Stimuleren werkgelegenheid voor ervaringsdeskundigen

25
Intervisie en training
Scholen en voorlichten
Binnen VKC regelen we onderlinge intervisie en scholing
There are no rows in this table
25
Count

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.