Skip to content
Veerkracht Centrale
Share
Explore

SWOT

SWOT
0
SWOT
Wat
Uitwerking SWOT
Kracht
5
Groot netwerk
Flexibel en daadkrachtig
Faciliterende cultuur
Alert. Inspelen op behoeften. Meedenken over oplossingen als iemand terugvalt
Sharing
Deelnemers delen kennis, netwerken, .... Scholing en training geven en ontwikkelen door aangesloten ED. Stimuleren debat. Faciliteren webinars etc.
Caring
Cultuur met aandacht voor elkaar
Zwakte
4
Bekendheid
Herkenbaarheid VKC Brede focus, daardoor wisselende bekendheid bij achterban en stakeholders.
Bekendheid
begrip ervaringsdeskundigen roept wisselende associaties op, uitleggen breedte organisatie is daardoor lastig
Gebrek aan menskracht
Gebrek aan menskracht, SWOTWisselende kwaliteit activiteiten, Geen terugkerend aanbod, Wisselingen in medewerkersTeveel in handen van paar mensenActieve vrijwilligers haken af zodra ze baan / opdracht krijgen Vrijwillig is soms te vrijblijvendRelatief veel ziekteuitval
Gebrek aan menskracht
Continuiteit: Wisselende kwaliteit activiteiten, Geen terugkerend aanbod, Wisselingen in medewerkers
Kansen
5
Behoefte bij ZZPers
behoefte aan ondersteuning bij hun bedrijf, vergroten vindbaarheid, samenwerking / mensen ontmoeten
Behoefte bij opdrachtgevers
Vraag naar ervaringsdeskundigen voor lezingen, onderzoek, trainingen, en aan vergadertafels
Unieke werkwijze
100% ervaringsdeskundig; inzet ervaringsdeskundigheid is een middel om mensen/de samenleving veerkrachtiger te maken. VKC ervaringsdeskundigen zijn zich bewust van hun levenservaring door een pittig leven, en de veerkracht die daarbij zichtbaar wordt. Door dicht bij onszelf te blijven, kunnen we anderen helpen met de lessen die wij in het leven leerden.
Unieke werkwijze
stem van de onderstroom: Signaleren en zichtbaar maken van nieuwe visies
Unieke werkwijze
Radicaal open: Transparantie tijdens alle fasen van een project / activiteit. continue inspraakmogelijkheden
Uitdagingen
3
Nieuwe speler in groot veld
Tegen de stroom in. Externe contacten moeten eerst vertrouwen krijgen in andere aanpak / werkwijze
Professionaliseren
Cultuur behouden bij groei organisatie
Geld nodig voor groei

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.