2023-11-07 สรุปการประชุม tonghuadaily

รอประชุมทีมเพื่อกำหนดทิศทางต่อไป
recruitment: project manager 1 คน
ต้องผลิตคอนเทนต์เพิ่มเท่าตัวเพื่อลดต้นทุกเฉลี่ยต่อโพสต์
ทีม media รับหน้าที่ทำ branding กับ pr บมจ. ตงฮั้ว โฮลดิ้ง
ทุกคนทำ daily stand-up ถูกต้องแล้วครับ
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.