Skip to content
Ungdomssamlinger - Handlingsplan for UKM-nettverket 2022-24
Share
Explore
Ungdomssamlinger - Handlingsplan for UKM-nettverket 2022-24

icon picker
4. Manus - Åpen runde

Tidsbruk; Den tiden dere har igjen (gjerne 20-30 min ved mulighet)
Åpne opp for en felles diskusjon, idérunde i plenum med ungdommene.
Ta opp ting de brenner for - vurder sammen med dem om hvordan dette kan finne sin plass i handlingsplanen. Kanskje dere kan konkretisere noe innenfor en av satsingsområdene;
Strategisk samarbeid, Helhetstenkning og forankring
Ung styring, unge stemmer og unge uttrykk
Digital merverdi og samhandling
Internasjonalt samarbeid

Etterarbeid;
Kommer det frem noe bra her, så ønsker vi at dere skal renskrive og sende dette inn til UKM Norge snarest, slik at vi kan få det med oss inn i arbeidet med handlingsplanen. Sendes til Tom Andreas - tom.andreas@ukm.no

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.