Skip to content
Ungdomssamlinger - Handlingsplan for UKM-nettverket 2022-24
Share
Explore
Ungdomssamlinger - Handlingsplan for UKM-nettverket 2022-24

icon picker
3. Manus - Vurdering av eksisterende idéer

Tidsbruk; 20 - 30 minutter (bruk veldig gjerne lengre tid på dette!)
Vi har samlet alle idéene som har kommet frem under UKM-konferansen 2021 i noe som kalles “Jotform”. Dette fungerer som en slags spørreundersøkelse via nettleser. OBS - må brukes på PC/laptop!
Dere kan selv velge om dere vil svare på idéene som hører til NASJONALT, REGIONALT eller LOKALT.
Når dere har valgt hvilket “nivå” dere ønsker å svare på, så åpner dere linken til det valgte nivået.
Dette åpner en webside. Her skal du først skrive inn ditt navn. Dette er valgfritt, og undersøkelsen behandles anonymt.
Så får du videre 4 sider (likt de fire satsingsområdene fra strategiplanen)
Strategisk samarbeid, Helhetstenkning og forankring
Ung styring, unge stemmer og unge uttrykk
Digital merverdi og samhandling
Internasjonalt samarbeid
På hver av sidene er alle idéene samlet - og hver idé har en avkrysningstabell.
Hver idé står bare med overskrift - men holder du musa over tittelen på idéen, vil du få opp en utfyllende forklaring på idéen. Svar utifra beste evne, og forstår du ikke helt hva som står - så hopp videre til neste.
Hvis du blir ferdig med et svarskjema før tiden er ute, kan du gjerne svare på enda ett. Men bruk god tid på hvert punkt - det gir oss ingen verdi med halvgjorte svar.
Svarskjemaene finner du her; (kan besvares på både mobil, nettbrett og PC)

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.