Skip to content
Ungdomssamlinger - Handlingsplan for UKM-nettverket 2022-24
Share
Explore
Ungdomssamlinger - Handlingsplan for UKM-nettverket 2022-24

icon picker
1. Manus - Hva er "Handlingsplanen for UKM-nettverket 2022-24"?

Tidsbruk; 5-10 minutter

Bruk presentasjonen som du finner her;
MANUS
Du finner manuset under også i som presentasjonsnotater for hver slide.
OBS - manuset er litt “vrient” og omfattende for ungdom. Derfor bør du bruke litt tid til å lese gjennom og forstå dette selv, for å kunne tilrettelegge dette godt for de ungdommene du har med i møtet.
Her er en forenklet, overordnet “pitch” som vi tror gir ungdommene en forståelse av konteksten;
UKM ønsker å være en så god møteplass som mulig for ungdom. Dette lager vi en plan for nå - en “handlingsplan”. UKM har lenge vært et arrangement hvor ungdom kan vise frem det de kan på en scene eller i en utstilling. Vi ønsker å tenke enda større en det fremover. Og det er stor frihet i hva UKM skal være der du bor. Vi har samlet massevis av idéer som voksne har kommet med - og de trenger vi at dere ungdommer ser på og vurderer. I tillegg ønsker vi at dere kan komme med deres egne idéer og innspill. Derfor har vi dette møtet. Og resultatet av dette møtet, og alle de andre møtene i landet vårt knyttet til dette, skal resultere i en “handlingsplan”. En plan som alle som jobber med UKM kan bruke for å få til UKM der de bor og jobber.
Første slide
Fremside...
Andre slide
Heng med - dette er litt komplisert!! Det er tre viktige begreper dere forstå. Strategiplan, Handlingsplan og Virksomhetsplan.
“En handlingsplan skal ikke være en oppskrift på hvordan man skal «gjøre UKM». Det skal være en samling med gode idéer som alle som bryr seg om UKM i hele Norge er enige om. Denne samlingen med idéer skal hete «Handlingsplanen». Og den skal være en idébank for arbeid med UKM i 2 år fremover - 2022 til 2024. Da skal det lages en ny strategiplan for UKM, og da må vi også lage en ny handlingsplan.
UKM har en strategiplan som ble vedtatt i 2020. Den varer frem til 2024. Dette er det overordnede, viktigste dokumentet vi har for å styre arbeidet med UKM. Men denne strategiplanen har ikke veldig mange gode, konkrete forslag til hvordan man skal jobbe med UKM i kommunen, fylket eller på nasjonalt nivå. Disse konkrete idéene skal vi skrive i «Handlingsplanen».
Handlingsplanen skal samle de gode idéene, og knytte dem opp mot strategiplanen. Denne handlingsplanen skal hjelpe en kommunekontakt, eller fylkeskontakt til å finne gode idéer og konkrete måter å arbeide med UKM på. Også ungdommer som engasjerer seg i UKM kan bruke handlingsplanen for å finne gode idéer og tips til hvordan de voksne i sin kommune kan jobbe med UKM.
Virksomhetsplan er det dokumentet de som jobber med UKM har. Dette dokumentet beskriver hva den enkelte ansatte skal gjøre i sin jobb, på sitt arbeidssted. En god og konkret handlingsplan for UKM vil være til god hjelp for å finne riktige arbeidsoppgaver til sin virksomhetsplan for de som skal jobbe med UKM i kommunene eller fylkene rundt om.
Tredje slide
Handlingsplanen må ikke bli så konkret at den bestemmer akkurat hva som skal gjøres i hver kommune. Det er viktig at dere kan tilpasse UKM lokalt slik at UKM blir riktig for akkurat deres kommunen. Men den må beskrive gode måter å ivareta det som står i strategiplanen og de fire satsingsområdene der. Slik at man gjennom handlingsplanen kan forstå hvordan man kan jobbe med UKM i sin arbeidshverdag.
Handlingsplanen vil gi gode tips og idéer til hvordan UKM kan se ut i din kommune eller i ditt fylke. Den vil også bidra til å peke på gode måter å jobbe med UKM på gjennom hele året.
Planen skal peke på gode veier å ta arbeidet med UKM ut av pandemien og frem til en normal hverdag.
Fjerde slide
UKM sin Strategiplan har disse 4 satsingsområdene.
Strategisk samarbeid, Helhetstenkning og forankring handler om hvordan UKM er plassert og driftet rundt om. Hvem samarbeider om å skape UKM, og hvor mye bryr de som bestemmer seg om UKM i fylket eller i kommunen. Hvor stolte er de voksne av UKM? Og hvordan forstår ungdommene i kommunen eller fylket hva UKM er?
Ung styring, unge stemmer og unge uttrykk handler om at UKM skal høre og styre etter hva ungdommene selv mener er viktig. Ungdom vet best hva ungdom er opptatt av, og det skal vi voksne som jobber med UKM høre på! Vi skal skape rom for alle kunst og kulturuttrykkene som ungdom er opptatt av. Og vi skal være våkne og ivrige på å involvere alle disse unge stemmene og uttrykkene.
Digital merverdi og samhandling handler om at UKM skal være langt fremme når det kommer til digitale satsinger. Vi skal være gode på digitale plattformer, og tilby muligheter til å delta på UKM med digitale uttrykk og på digitale måter. Datakultur er et begrep vi bruker som omfatter alt fra gaming, e-sport til digital tegning, filmskaping og spillutvikling, musikkproduksjon osv. - alt som kan gjøres på en datamaskin. Hvordan kan dette påvirke UKM på en positiv måte fremover?
Internasjonalt samarbeid handler om hvordan UKM kan vokse med godt og nært samarbeid med andre land. For noen landsdeler er dette en veldig naturlig del av UKM arbeidet. For andre er det mer ukjent. Det ligger mye muligheter og spennende utfordringer med å samarbeide med naboland, og evt. andre mer fjerne land.
Femte slide
Handlingsplanen skal ta med seg bra ting som allerede skjer - og bidra til å utvikle nye, bra ting som kan skje fremover.
Sjette slide
Arbeidet med handlingsplanen skal gjøres i høst. Og den skal være ferdig innen juleferien. Dette er planen for hva som skal jobbes med fremover mot at planen skal være ferdig.
Sjuende slide
Torstein Siegel - er daglig leder i UKM Norge.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.