Skip to content
Ungdomssamlinger - Handlingsplan for UKM-nettverket 2022-24
Share
Explore

icon picker
Ungdomssamlinger - Handlingsplan for UKM-nettverket 2022-24

Til deg som skal holde ungdomssamlingen
Her finner du forslag til program for en samling med ungdommer som skal gi innspill til handlingsplanen for UKM-nettverket 2022-24. Du vil også få litt bakgrunn for arbeidet, og hva som er målsettingen med dette.
Det er viktig at du setter av litt tid til å forberede deg og lese deg opp på de fire programpunktene og manuset der. Manuset må ikke følges - men gir deg noe å lene deg på når du skal ta med ungdommene inn i denne prosessen.
Målsettingen med ungdomssamlingen er å gi ungdom lokalt/regionalt en mulighet til å påvirke hvordan UKM-kontaktene rundt i Norge skal / bør jobbe med UKM i sitt daglige arbeid. Dette skal påvirke UKM i kommunene, UKM i fylkene, og UKM Norge i sitt arbeid med UKM nasjonalt.
Hva skal gjøres;
Ungdommene skal få en innføring i hvorfor vi gjør dette - og hva det er vi gjør når vi lager en handlingsplan for UKM-nettverket.
Med det bakteppe skal de gjennomføre en kartlegging av sin egen forståelse for UKM pr. i dag og fremover i tid. Dette gjøres gjennom SWOT-analyse.
Så skal ungdommene videre bruke tid på å vurdere de allerede innkomne idéene til handlingsplanen. Det er idéer både lokalt, regionalt og nasjonalt. Ungdommene kan selv velge hvilket nivå de ønsker å besvare. Har de tid til flere nivå, så er de velkomne til det.
OBS - ikke alle idéene er lette å forstå, og derfor skal de kun besvare/vurdere de idéene de forstår og mener noe om. De kan hoppe over resten.
Til slutt skal dere ta dere tid til en åpen runde der ungdommene selv kan komme med innspill som de mener er glemt eller ikke tatt med til nå. Dette skal dere som leder møtet ivareta og renskrive, for så å sende inn til UKM Norge for at dette kan tas med i videre arbeid med handlingsplanen.

Dette må du ha;
Du som leder samlingen må ha
noe å notere ned innspillene fra ungdommene på.
en PC/mac for å vise frem powerpointen i punkt 1. (bare bilde, ikke lyd)
Utskrift av UKM-Swot fra - en til hver deltaker på møtet.
Ungdommene må ha;
PC/mac til å gå gjennom og vurdere idéene som allerede foreligger i punkt 3.
(På mobil/nettbrett vil ikke utdypningen av idéene komme frem)

Her er programmet for samlingen, og punktvis hva du skal gjennomføre sammen med ungdommene:Lykke til med samlingen!! Dette er et veldig viktig arbeid for å la ungdommene rundt i Norge få være med å påvirke hvordan UKM arbeidet skal bli fremover.
Heia dere!!

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.