icon picker
UKM i praksis

Denne handlingsplanen ville vært altfor omfattende hvis vi skulle gått i detaljer på hvordan handlingene kan bli gjort i praksis. Samtidig har mange i nettverket påpekt at dette er viktig. Derfor går vi i 2022 i gang med et prosjekt som skal forsøke å vise frem hva UKM er og kan være, fremfor å forklare det for mye. Show, don´t tell!
Tanken bak prosjektet er at det skal være enkelt å finne relevant og konkret informasjon om hvordan man kan jobbe med UKM i praksis. Prosjektet søker å skape et tettere nettverk mellom de som har samme rammer og utfordringer rundt seg. Du skal lettere kunne få kontakt med andre som jobber med samme prosjekter eller utfordringer som deg, og få målrettede tips og konkrete idéer som passer din arbeidshverdag bedre. Gjennom prosjektet ønsker vi å skape større grad av fellesskapsfølelse på tvers av kommunegrenser.
Prosjektet søker å gi bedre tilgang på relevante tips, konkrete aktiviteter og gode veiledninger som er overførbare til konteksten der du jobber. Veiledningene vil kunne brukes enten kommunen er stor eller liten, og vil kunne tilpasses de lokale utfordringene og mulighetene.
Når denne handlingsplanen blir lansert, er dette prosjektet i startgropa. Mer informasjon og konkrete resultater vil vi komme tilbake til fremover.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.