icon picker
Forord

UKM er forkortelse for Ung Kultur Møtes. UKM er et offentlig kulturtiltak for ungdom mellom 13 og 20 år og har aktiviteter over hele Norge. Hva slags kulturtiltak som springer ut av UKM, varierer veldig. Friheten er stor, og nettopp dette gjør det mulig å skape tilbud som er relevante for ungdom der de er.
Denne handlingsplanen er utarbeidet på bakgrunn av innspill fra en rekke personer som jobber med UKM på ulike nivåer i det landsomfattende UKM-nettverket. Handlingsplanen inneholder forskjellige forslag til hvordan man kan lage gode og relevante kulturtiltak for ungdom over hele Norge. Forhåpentligvis vil alle kunne finne relevante forslag, men alle forslag vil ikke være relevante for alle.
Handlingsplanen retter seg først og fremst mot de som jobber i ungdomskulturfeltet, og som ønsker å bruke UKM som drivkraft. UKM fungerer best som et bindeledd mellom ungdom, kulturforvaltning og frivillighet, og er en pådriver for samarbeid. Resultatet er aktivitet, utprøving, nyskapning og et tilbud basert på det ungdom selv ønsker seg.

Bruk denne handlingsplanen slik:

Steg 1.
Skumles planen og få en forståelse for hvordan den er bygd opp og hvordan den kan gi best mulig effekt.
Steg 2.
Gå direkte til ditt nivå i planen. Lokalt, regionalt eller nasjonalt.
Steg 3.
Finn handlinger som er aktuelle for deg og sett i gang!
Behovet og mulighetene vil hele tiden endre seg. Målet er at denne handlingsplanen skal fungere som et oppslagsverk av gode idéer.
Vi ønsker deg lykke til! Som hjelp på veien finner du flere verktøy, samt kontaktinfo til resten av UKM-nettverket på arrangørsystemet på ukm.no.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.