icon picker
Avslutning

Arbeidet med denne handlingsplanen startet under UKM-konferansen høsten 2021. Representanter fra hele landet kom med innspill og fokuserte på utvikling av ideer og forslag til hvordan arbeidet med UKM kan utvikles. Her deltok lokalkontakter, fylkeskontakter, ansatte i UKM Norge og styrerepresentanter. Gjennom prosessarbeid med idéutvikling, utvelgelse og konkretisering av idéer ble grunnlaget skapt for det du nå har lest.
123 konkrete idéer er blitt kortet ned, sammenfattet og omskrevet for å bli denne handlingsplanen. Dette er gjort gjennom prosesser med både voksne og ungdom i hele landet gjennom oktober og november 2021. Videre har en redaksjonskomité jobbet sammen med administrasjonen i UKM Norge for å ferdigstille handlingsplanen.
Nå håper vi at denne handlingsplanene kan gi motivasjon og engasjement, glede og iver i arbeidet med å skape UKM i din arbeidshverdag.
Vi heier på deg!!

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.