UKM-konferanse 29.09-01.10 Sarpsborg 2022 - info
Share
Explore

UKM-konferanse Sarpsborg 29.09 - 01.10 2022

All informasjon til deltakerne vil være samlet på denne siden. Både i forkant og underveis i konferansen.
Velkommen til konferanse for UKM-nettverket!
“Barn og unges psykiske helse når Ung Kultur Møtes”
Vi må ta på alvor at barn og unges kulturarenaer, hvor de kan uttrykke seg selv, lære og oppleve kunst og kultur, og delta med den de er - påvirker deres psykiske helse. Arbeidet vi gjør når vi jobber med UKM er folkehelse. Er vi bevisst dette? Er de rundt oss bevisst dette? Og hva betyr dette perspektivet for arbeidet vårt med UKM gjennom året? De aller fleste av oss som jobber med UKM har nok opplevd flere enn én gang at barn og unges liv forandres gjennom møteplassen vi skaper, hvor kulturutøvelse og kulturopplevelser står i sentrum. Vi blir vitne til at vi bidrar til økt livskvalitet, bedre psykisk helse og økt opplevelse av tilhørighet at vi gir barn og unge et kjært pusterom i hverdagen hvor de kan være seg selv. Vi ønsker å løfte frem dette aspektet, og tørre å diskutere hvordan dette påvirker vårt arbeid og hvordan vi fokuserer på arbeidet med UKM. Hvordan kan UKM være en relevant samarbeidspartner lokalt og regionalt i arbeidet med folkehelse og barn og unges psykiske helse? Og hvordan påvirker digitale medier og satsingen på datakultur dette aspektet? Velkommen til en konferanse med ungdommenes folkehelse og psykiske helse i fokus når Ung Kultur Møtes.

📌 Med forbehold om endringer
Denne websiden vil bli oppdatert fortløpende med informasjo. Aller siste oppdatering vil skje tirsdag 27.september med aller siste detaljene og mindre endringer. Husk å sjekk innom her før du reiser til konferansen.

Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.