การเชื่อมต่อ และการใช้งาน crawler tools


มี Social media tools โดยเฉพาะ
Screen Shot 2564-07-08 at 08.09.16.png

มี API ให้ใช้ → แต่ว่าข้อมูลไม่มี หาไม่ได้
“น่าจะใช้ง่าย เพราะดูมี tools พร้อมใช้เลย แต่ยังลองไม่ได้”


Screen Shot 2564-07-08 at 08.19.51.png
Scrapy cloud
→ ใช้ Python เขียนโค้ดดึงเองแล้วเอามาวางไว้บนเซิฟเวอร์ของ zyte → จะเก็บข้อมูลนั้นๆออกมาเป็น report สถิติต่างๆให้เราเอาออกไปใช้ต่อ
Automatic Extraction
→ API เอาไว้ดึงขข้อมูลจากหน้าเวป แต่ต้องมาสกัดข้อมูลเองผ่านโค้ดอีกทีนึง
Smart proxy
→ เอาไว้กันโดนแบนเวลาดึงข้อมูลบ่อยๆ

“UI สวย แต่ต้องพัฒนาระบบ crawler เองด้วย แล้วเอามาวางบน zyte”


มี API ให้เรียกใช้ → ยังไม่ได้ลอง เพราะต้องจ่ายเงิน
Loading…
เป็นแพลตฟอร์มเอาไว้ หาข้อมูล influencer + analyze campainge ใน social
image.png
“ฟังก์ชั่น และ api ดูเวิร์คที่สุด แต่ยังไม่ได้ลองใช้จริง”

ไม่มีข้อมูล
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.