Share
Explore

Cá Lóc Nữ Hoàng (Cá Lóc Hoàng Hậu) Có Đặc Điểm Gì?

Cá lóc hoàng hậu (Channa aurantimaculata) là một loài cá nước ngọt thuộc họ Channidae. Chúng có nguồn gốc từ các lưu vực sông Brahmaputra và Barak ở Đông Bắc Ấn Độ và Bangladesh. Cá lóc hoàng hậu là một loài cá cảnh được yêu thích vì vẻ ngoài độc đáo và màu sắc rực rỡ.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.