Share
Explore

Ống co nhiệt GG-DRS-120-Y Giga Electric - 120mm - 60mm - Vàng - 25m/cuộn

Ống co nhiệt GG-DRS-120-Y đường kính trước khi thu hẹp 120mm, đường kính sau khi thu hẹp 60mm. Chức năng vỏ bọc cách điện, chống nước, màu sắc vàng, quy cách đóng gói 25m/cuộn. Chi tiết:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.