Share
Explore

Nhãn vàng dùng cho máy MAX LM390A/E PT-312Y GIGA ELECTRIC - Vàng

Nhãn vàng dùng cho máy MAX LM390A/E PT-312Y GIGA ELECTRIC chiều rộng 12mm, chiều dài 8m, màu sắc vàng, dùng cho MAX LM-370/380/390, phương pháp in truyền nhiệt. Không thấm nước, chống dầu, chống dẻo. Chi tiết:
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.