Share
Explore

Máy lọc không khí LG PuriCare Alpha 360° 2 tầng

Máy lọc không khí LG PuriCare Alpha 360° 2 tầng tích hợp đa tính năng, công suất 80W, lọc sạch 99.999% bụi siêu mịn PM0.01 phù hợp sử dụng cho diện tích 114m2, hiển thị chất lượng không khí, mùi ngay trên màn hình, màng lọc 3 lớp đảm bảo lọc sạch nhiều bụi bẩn, trả lại không gian ngôi nhà sạch thoáng. Xem chi tiết:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.