Share
Explore

Máy lọc không khí LG PuriCare 1 tầng Safeplus

Máy lọc không khí LG PuriCare 1 tầng Safeplus thiết kế hiện đại, trang nhã, kiến tạo vẻ đẹp cho ngôi nhà, đẩy khí sạch đi xa hơn 7.5m, trang bị bộ lọc kép khử khí độc hại, lọc tuần tự 6 bước trả lại bầu không khí sạch, trong lành. Xem chi tiết:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.